Lufthansa Systems Poland to również producent i dostawca oprogramowania dla sektora finansowego.

Posiadamy wieloletnie, potwierdzone licznymi referencjami, doświadczenie, zdobyte w trakcie realizacji projektów informatycznych związanych z sektorem finansowym.

Dostarczamy nowoczesne i wydajne rozwiązania, stworzone zgodnie z wymaganiami banków oraz regulacjami prawnymi, wykorzystując najnowsze technologie oraz sprawdzoną w praktyce wiedzę specjalistów z zakresu zarządzania projektami, bankowości, projektowania i implementowania systemów informatycznych oraz bezpieczeństwa informacji.

Przykładem stworzonego przez nas oprogramowania jest System Raportowy ARES, kompleksowe rozwiązanie w zakresie sprawozdawczości obligatoryjnej, pozwalające na wypełnienie wszelkich obowiązkowych wymogów sprawozdawczych, z możliwością wykorzystania również na potrzeby sprawozdawczości zarządczej.

Moduły Systemu ARES

Każdemu rodzajowi raportowania odpowiada dedykowany moduł Sytemu ARES, który wykorzystując funkcje wspólne całej platformy, rozszerza jej zakres działania o obsługę specyficznych wymogów nakładanych na daną sprawozdawczość.

System Raportowy ARES

Wprowadzenie

Moduły FINREP i WEBIS

Raportowanie finansowe oraz statystyki monetarnej

Moduły COREP i LE

Raportowanie dot. funduszy własnych oraz dużych zaangażowań

Moduł LIREP

Raportowanie Płynności i Dźwigni Finansowej

Moduł NB300

Raportowanie Znaczącego Zaangażowania Banków

Moduł BFG

Raportowanie do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Moduł BoP

Raportowanie Bilansu Płatniczego i Międzynarodowej Pozycji Inwestycyjnej

Narzędzie XBeRyL

Generowanie dokumentów w formacie XBRL

Moduł Loan Impairment

Wyznaczanie poziomu rezerw celowych

Moduł ESP

Wycena według zamortyzowanego kosztu

section image

Skontaktuj się

z nami!

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Masz pytania lub chcesz uzyskać dodatkowe informacje? Napisz do nas.

arrow
FORMULARZ KONTAKTOWY