Moduł RIF jest odpowiedzią na wymaganie posiadania przez instytucje finansowe Rejestru Instrumentów Finansowych.

Moduł spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dn. 20 czerwca 2017r., w sprawie rejestru instrumentów finansowych (Dz. U. poz. 1172), wydanym na podstawie art. 88 ust. 3 Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, z dnia 10 czerwca 2016r.

 

Funkcjonalność

 

Moduł RIF realizuje następujące zadania:

  1. Wczytanie danych analitycznych, do dedykowanego schematu bazy danych w Systemie, w formacie i zakresie bazującym na wytycznych MRiF;
  2. Walidacja poprawności zaczytywanych danych źródłowych pod kątem ich zgodności z zakresem sprawozdawczym określonym przez MRiF;
  3. Możliwość przeglądania, kontroli, edycji oraz korekt na danych źródłowych, po ich wczytaniu do bazy danych Systemu;
  4. Przygotowanie, na podstawie uzupełnionych danych źródłowych, wynikowego pliku sprawozdawczego w formacie XML, zgodnego z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Finansów.

Na każdym etapie przetwarzania danych istnieje możliwość skontrolowania wyników przetwarzania. System generuje raporty kontrolne z każdego procesu, które są prezentowane w przejrzystej formie w standardowym interfejsie systemu.

section image

Skontaktuj się

z nami!

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Masz pytania lub chcesz uzyskać dodatkowe informacje? Napisz do nas!

arrow
FORMULARZ KONTAKTOWY