Moduł Bazy Statystyki Płatniczej wspomaga przygotowanie raportów, obejmujących poniższe grupy tematyczne:

 

Moduł spełnia wymogi określone w Rozporządzeniu Ministerstwa Finansów z dnia 15 października 2014r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu przekazywania informacji Narodowemu Bankowi Polskiemu przez agentów rozliczeniowych, wydawców instrumentów płatniczych oraz wydawców pieniądza elektronicznego (Dz. U. z 2014r. poz. 1427) oraz wytycznych NBP odnośnie taksonomii XBRL dla sprawozdawczości BSP.

 

Funkcjonalność

Moduł Raportowy BSP realizuje następujące zadania:

  1. wczytanie danych raportowych, bezpośrednio do formularzy;
  2. walidacja poprawności zaczytywanych danych pod kątem ich zgodności z wymaganiami dla sprawozdawczości, na poziomie poszczególnych formularzy;
  3. przeglądanie, kontrola, edycja oraz ręczne korekty, wykonywane na raportach;
  4. przygotowanie, na podstawie uzupełnionych danych raportowych, pliku sprawozdawczego w formacie XBRL, zgodnym z wytycznymi NBP.

Na każdym etapie przetwarzania danych istnieje możliwość skontrolowania wyników przetwarzania. System generuje raporty kontrolne z każdego procesu, które są prezentowane w przejrzystej formie w standardowym interfejsie systemu.

section image

Skontaktuj się

z nami!

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Masz pytania lub chcesz uzyskać dodatkowe informacje? Napisz do nas!

arrow
FORMULARZ KONTAKTOWY