Moduł Raportowania do BFG realizuje funkcje raportowe w zakresie obligatoryjnej sprawozdawczości do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z wymaganiami określonymi Ustawą z dnia 10 czerwca 2016r., o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów
oraz przymusowej restrukturyzacji oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 września 2016r. – w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych systemem gwarantowania.

Moduł Raportowania do BFG uzyskał miano Produkt Roku 2011 w konkursie Hit Roku dla Instytucji Finansowych 2011 i rekomendację Gazety Bankowej na 2011 rok.

 

Funkcjonalność

Moduł Raportowy BFG realizuje funkcje wynikające z nowych regulacji:

Na każdym etapie przetwarzania danych istnieje możliwość skontrolowania wyników przetwarzania. System generuje raporty kontrolne z każdego procesu, które są prezentowane w przejrzystej formie w standardowym interfejsie systemu.

Przy realizacji projektu Lufthansa Systems Poland przyjęła zasadę, w myśl której Modułu Raportowania do BFG ma cechy aplikacji krytycznej, a przetwarzanie będzie się odbywać codziennie - dlatego też położono szczególny nacisk na wydajność przetwarzania danych.

 

Dodatkowe funkcje raportowe

Moduł BFG umożliwia przygotowywanie raportów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów Zarządzeniu Prezesa NBP, z dnia 22 lutego 2017r. które zobowiązuje banki do sporządzania powiązanych raportów.

section image

Skontaktuj się

z nami!

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Masz pytania lub chcesz uzyskać dodatkowe informacje? Napisz do nas!

arrow
FORMULARZ KONTAKTOWY