quotation image

Już od 1998 roku jesteśmy uznanym dostawcą zaawansowanych usług i rozwiązań informatycznych, wykorzystywanych głównie w branży lotniczej, logistycznej i finansowej. Nasze usługi istotnie wspierają m. in. kilkaset linii lotniczych w procesie bezpiecznej realizacji przewozów dla milionów pasażerów rocznie na całym świecie.

Oferujemy zarówno gotowe rozwiązania informatyczne, jak również produkujemy oprogramowanie na zamówienie. O jakości naszej pracy przesądza wieloletnie doświadczenie w wymienionych branżach, głęboka wiedza na temat powiązanych procesów biznesowych oraz zróżnicowane portfolio wykorzystywanych technologii.

Wielu klientów docenia również kompleksowość oferowanych przez nas usług, obejmujących wszystkie etapy wytwarzania i testowania oprogramowania, możliwość zapewnienia specjalistycznych danych źródłowych (w tym aeronautycznych), jak również wsparcie ze strony własnego Data Center oraz Remote Operations Center pracujących w trybie 24/7.

Praca w Lufthansa Systems Poland daje możliwość wszechstronnego rozwoju poprzez wspólną realizację międzynarodowych projektów i serwisów w tak interesujących branżach jak informatyka, lotnictwo, logistyka i finanse.

Dbamy o rozwój naszych pracowników m. in. poprzez tworzenie dedykowanych ścieżek kariery, licznych programów szkoleniowych i coachingowych oraz rozwój kompetencji językowych.

Przywiązujemy wagę do tego, by zindywidualizowany proces wdrażania naszych specjalistów odbywał się w atmosferze zrozumienia i współpracy. Nasi pracownicy chętnie dzielą się swoim doświadczeniem i wiedzą nie tylko w ramach firmy, ale również poprzez wystąpienia na konferencjach branżowych i uczelniach. Wielu z nich zostaje konsultantami oraz trenerami.

Stawiamy na bezpieczeństwo i jakość

                                                                                                       

 

Naszym celem jest dostarczanie zaawansowanych produktów i serwisów spełniających oczekiwania naszych klientów. Kładziemy szczególny  nacisk na stosowanie elastycznych rozwiązań, zapewnienie najwyższego poziomu jakości oraz zapewnienie bezpieczeństwa operacji (w tym lotniczych) realizowanych przez naszych klientów.

W Lufthansa Systems Poland precyzyjne definiowanie i realizacja zadań, dzielenie się wiedzą, kultura bezpieczeństwa, jak również ciągłe doskonalenie się determinują naszą codzienną pracę.

Dbamy o bezpieczeństwo informacji poprzez zapewnienie niezbędnego poziomu poufności, dostępności oraz integralności własnych, jak również powierzonych zasobów informacyjnych.

W tym celu wdrożyliśmy System Zarządzania Jakością oraz Bezpieczeństwem Informacji w zakresie:

  • wytwarzania, rozwoju, utrzymywania i sprzedaży oprogramowania;
  • usług projektowania i utrzymywania systemów informatycznych;
  • usług planowania lotów oraz przygotowania dokumentacji niezbędnej do wykonywania operacji lotniczych;
  • usług utrzymywania i aktualizacji danych aeronautycznych i map nawigacyjnych.

Jesteśmy certyfikowani na zgodność z wymaganiami standardów ISO 9001 oraz ISO 27001, co  regularnie potwierdzają niezależne badania realizowane przez DNV GL.

 

Jako część Lufthansa Systems GmbH Co & KG, współpracujemy z pozostałymi firmami spółki w zakresie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem. Nasze działania skupiają się na ścisłej współpracy w ramach zdefiniowanych procesów, włączając w to analizę ryzyk bezpieczeństwa operatorów lotniczych korzystających z naszych usług, jak również utrzymania zgodności z wymaganiami EASA i LoA.