Lufthansa Systems Poland to również producent i dostawca oprogramowania dla sektora finansowego.

Posiadamy wieloletnie, potwierdzone licznymi referencjami doświadczenie, zdobyte w trakcie realizacji projektów informatycznych związanych z sektorem finansowym.

Dostarczamy nowoczesne i wydajne rozwiązania, stworzone zgodnie z wymaganiami banków oraz regulacjami prawnymi, wykorzystując najnowsze technologie oraz sprawdzoną w praktyce wiedzę specjalistów z zakresu zarządzania projektami, bankowości, projektowania i implementowania systemów oraz bezpieczeństwa informacji.

Przykładem stworzonego przez nas oprogramowania jest System Raportowy ARES, kompleksowe rozwiązanie w zakresie sprawozdawczości obligatoryjnej, pozwalające na wypełnienie wszelkich obowiązkowych wymogów sprawozdawczych, z możliwością wykorzystania również na potrzeby sprawozdawczości zarządczej.

Moduły Systemu ARES

Każdemu rodzajowi raportowania odpowiada dedykowany moduł Sytemu ARES, który wykorzystując funkcje wspólne całej platformy, rozszerza jej zakres działania o obsługę specyficznych wymogów nakładanych na daną sprawozdawczość.

System Raportowy ARES

Wprowadzenie

Moduły FINPL i MONREP

Raportowanie finansowe oraz statystyki monetarnej

Moduły COREP i LE

Raportowanie dot. funduszy własnych oraz dużych zaangażowań

Moduł LIREP

Raporty płynności finansowej (LCR, LR, NSFR, AE)

Moduł NB300

Raportowanie Znaczącego Zaangażowania Banków

Moduł BFG

Raportowanie do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Moduł BoP

Raportowanie Bilansu Płatniczego i Międzynarodowej Pozycji Inwestycyjnej

Narzędzie XBeRyL

Generowanie dokumentów w formacie XBRL

Moduł Loan Impairment

Wyznaczanie poziomu rezerw celowych

Moduł ESP

Wycena według zamortyzowanego kosztu

Moduł BSP

Baza Statystyki Płatniczej

Moduł RESOLUTION

Plany Przymusowej Restrukturyzacji

Moduł RIF

Rejestr Instrumentów Finansowych

section image

Skontaktuj się

z nami!

Jesteś zainteresowany naszą ofertą? Masz pytania lub chcesz uzyskać dodatkowe informacje? Napisz do nas.

arrow
FORMULARZ KONTAKTOWY