Jesteśmy producentem i dostawcą oprogramowania dla sektora finansowego.

 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie, potwierdzone licznymi referencjami, zdobyte w trakcie realizacji projektów informatycznych związanych z sektorem finansowym. Dostarczamy nowoczesne i wydajne rozwiązania, stworzone zgodnie z wymaganiami banków oraz regulacjami prawnymi, wykorzystując najnowsze technologie oraz sprawdzoną w praktyce wiedzę specjalistów z zakresu zarządzania projektami, bankowości, projektowania i implementowania systemów oraz bezpieczeństwa informacji.

Przykładem stworzonego przez nas oprogramowania jest System Raportowy ARES, kompleksowe rozwiązanie w zakresie sprawozdawczości obligatoryjnej, pozwalające na wypełnienie wszelkich obowiązkowych wymogów sprawozdawczych, z możliwością wykorzystania również na potrzeby sprawozdawczości zarządczej.

Zaawansowany System Raportowania ARES

Kompleksowe rozwiązanie w zakresie sprawozdawczości obligatoryjnej banków

System Raportowy ARES jest nowoczesnym narzędziem zbudowanym w architekturze trójwarstwowej z relacyjnym modelem danych. Budowa Systemu wpisuje się w standardy zgodne z wymogami Rekomendacji D opublikowanej przez KNF, umożliwiając separację interfejsu dostępowego Systemu od logiki przetwarzania oraz przechowywania danych.
section image

NAJWAŻNIEJSZE CECHY SYSTEMU ARES

Modularność

Każdemu rodzajowi raportowania odpowiada dedykowany moduł Sytemu ARES (np. FINREP, MONREP, NB300), który wykorzystując tę samą infrastrukturę IT oraz funkcje wspólne całej platformy raportowej, rozszerza jej zakres działania o obsługę specyficznych wymogów nakładanych na daną sprawozdawczość.

Rozwiązanie takie ułatwia wdrażenie i użytkowanie poszczególnych pakietów sprawozdawczych, redukując czas wymagany na przeszkolenie administratorów i użytkowników Systemu.

 

Elastyczność i rozszerzalność

Implementacja nowych sprawozdawczości lub specjalizowanych modułów, odbywa się bez konieczności istotnych zmian w środowisku IT banku.

Wszystkie funkcje oraz typy sprawozdań są dostępne z poziomu przeglądarki internetowej; możliwe jest przełączanie między różnymi modułami bez dodatkowego logowania się do Systemu.

 

Ergonomia

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnego graficznego interfejsu użytkownika, System jest przyjazny w obsłudze i efektywny w działaniu.

 

Jednorodność i prostota

Wdrożenie Systemu, oprócz instalacji na serwerze, nie wymaga dodatkowego oprogramowania na stacjach klienckich, a w efekcie przekłada się na łatwe i przejrzyste zarządzanie Systemem.

 

Bezpieczeństwo

System umożliwia szczegółową kontrolę dostępu do poszczególnych funkcji oraz typów sprawozdań, z możliwością zastosowania uwierzytelniania przy użyciu mechanizmu Single Sign-On.

 

Wydajność

Wysoka efektywność Systemu zapewniona jest poprzez wielowątkowemu przetwarzaniu kontraktów i wykorzystaniu wszystkich dostępnych procesorów serwera.

 

Wersjonowanie sprawozdawczości

Elastyczność w przygotowywaniu sprawozdań na danych historycznych możliwa jest dzięki zastosowaniu wersjonowania sprawozdawczości i stanowi odpowiedź na zmieniające się regulacje prawne.

 

Praca równoległa

Efektem wykorzystania funkcjonalności równoczesnej pracy wielu użytkowników na tych samych danych jest szybsza realizacja zadań oraz umożliwienie ich sprawniejszego planowania.

 

Import i eksport danych

Bezpośredni import danych z baz systemów bankowych stanowi optymalizację wydajności względem opcjonalnego importu plikowego. Możliwe jest dostarczanie danych z różnych baz danych.

 

Rejestracja działań

Zapisywanie informacji o czynnościach wykonanych w Systemie przez użytkowników pozwala na niezbędne w każdej instytucji finansowej śledzenie i audyt zmian.

ZAKRES SPRAWOZDAWCZY

System Raportowy ARES oferuje szeroki zestaw modułów wspomagających przygotowywanie raportów, w ramach sprawozdawczości obligatoryjnej sporządzanej przez instytucje finansowe:

 • FINPL (FINREP) – zestaw raportów dotyczących informacji finansowych: jednostkowych (publikowany przez NBP) oraz skonsolidowanych (publikowany przez EBA).
 • MONREP – zestaw raportów dotyczących statystyki monetarnej.
 • DEKADA – zestaw raportów dziennych i dekadowych.
 • BOP – zestaw raportów i reguł kontrolnych dla sprawozdawczości bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej.
 • BFG – sprawozdawczość na potrzeby Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
 • NB300 – zestaw raportów NB300, MB300 oraz NBS300, dotyczących limitów koncentracji zaangażowań.
 • COREP – zestaw raportów dotyczących funduszy własnych oraz wymogów w zakresie funduszy własnych.
 • Large Exposures – zestaw raportów dotyczących dużych zaangażowań.
 • LIREP – zestaw raportów dotyczących wskaźników płynnościowych (LR, LCR, NSFR, AE, ALMM).
 • BSP – zestaw raportów dotyczących Bazy Statystyki Płatniczej;
 • RESOLUTION – zestaw raportów dotyczących informacji niezbędnych do opracowania planów restrukturyzacji (wymóg wobec BFG);
 • RIF – sprawozdawczość dotycząca Rejestru Instrumentów Finansowych (wymóg wobec BFG).

 

Częścią Systemu ARES są także moduły obliczeniowe, rozszerzające funkcje oprogramowania związane z przetwarzaniem i analizą danych:

 • ESP – wykonuje wycenę według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem Efektywnej Stopy Procentowej wraz z generowaniem not księgowych.
 • Loan Impairment – wyznacza poziom rezerw celowych poprzez wyliczenie utraty wartości dla pozycji bilansowych i pozabilansowych metodą wewnętrznych ratingów.

Nasza witryna stosuje pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies zgodnie z Polityką cookies. Jeżeli nie akceptują Państwo Polityki, prosimy o nie korzystanie z naszej witryny.